Företagsledning

Mentor ägs och drivs av Tommy Elofsson. Mentor har därutöver samarbetspartners i Syd- och Mellansverige som är utbildade i Mentors program och metodik. 

 

Tommy är beteendevetare och civilekonom. Han har över arton års erfarenhet av arbete med människor i långvarigt utanförskap samt utveckling av ledare och medarbetare inom näringslivet.


Tommy är även utbildad mental tränare samt Certifierad Internationell Coach (ICC) på Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro. Därutöver har han studerat enstaka högskolekurser inom pedagogik, etik och entreprenörskap. 


Tidigare har han haft en central roll i att starta och driva EU-projekt i samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 2008 utvecklade Tommy programmet Självcoaching, som används som ett kvalitetssäkrat verktyg för personlig utveckling inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner samt inom personalutveckling på företag.