Innehåll

Programmet består av en efffektiv process på 10 veckor. Vetenskapliga tester före och efter programmet ingår för kvalitetssäkrade resultat!

Webb-TV
Tommy Elofsson, Jana Söderberg och Olof Röhlander hjälper dig att coacha dig själv i bland annat: 

  • Framgångsfaktorer
  • Självkänsla och självförtroende
  • Mål och målstyrning
  • Mental tuffhet och optimism
  • Rädslor och hinder
  • Stress och stresshantering
  • Motivation och lösningsfokusering

Målcoaching
Coaching är en effektiv metod att stötta människor till de egna målen och att uttrycka mer av sig själva. Målcoachingen i Självcoachingprogrammet bygger på ICC:s (International Coaching Community) riktlinjer för coaching och fokuserar på framtid, lösningar och handling. Målcoachingen är anpassad för dig beroende på om det gäller din rehabilitering, din arbetsplats eller om du behöver en nystart i yrkeslivet.

Mental träning
Mental träning är en färdighetsträning baserad på Lars-Eric Uneståhls forskning på framgångsfaktorer i livet.

Några exempel på vetenskapligt bevisade effekter av mental träning är:

  • Ökad framtidstro, lösningsfokusering och optimism
  • Bättre självkänsla och självförtroende
  • Förbättrad stresshantering och ökad kreativitet