Vad ger Självcoaching?

Motivation
Ett unikt filmmaterial med de ledande inom personlig utveckling i kombination med mental träning och coaching ger inspiration och motivation.

Resultat och uppföljning
Utvecklingen sammanställs överskådligt vecka för vecka. Självcoachingen ger sedan en tydlig uppföljning av resultat. Resultaten visar utveckling av framgångsfaktorer, måluppfyllelse samt utveckling inom olika livsområden.

Kvalitetssäkring
Med vetenskapligt beprövade metoder och mätinstrument uppnås en unik kvalitetssäkring av coachingen på grupp- och individnivå.