Coaching för rehabilitering

För dig som behöver ökat självförtroende, ökad självkänsla, framtidstro, stresshantering och som behöver hjälp med en nystart i arbetslivet.

Mental träning är vetenskapligt bevisat effektivt både vid fysisk och mental ohälsa. Coachingpaktet med Självcoaching har visat sig ge fantastiska resultat.