Stöd & matchning

Mentor erbjuder dig som är arbetssökande i GÄVLE eller HOFORS tjänsten "Stöd & matchning" i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Våra metoder bygger på kvalitetssäkrade metoder, många års erfarenhet och stort personligt engagemang. Vi utgår alltid utifrån där du är idag och anpassar alla aktiviteter utifrån det du behöver.

För att vi ska lyckas så bra som möjligt i vårt samarbete inleder vi med en kartläggning av dina färdigheter, kompetenser, egenskaper och de yrkesområden du är intresserad av. Som stöd i kartläggningen erbjuder vi det webbaserade verktyget ”Självcoaching”.

Innehållet kan i övrigt delas in i:
1) Det nya arbetslivet
2) Individuell handledning och matchning
3) Praktik med jobbchans

1) Det nya arbetslivet
Hos oss får du möjlighet att utveckla dina framgångsfaktorer för "det nya arbetslivet"! Du får även utveckla kunskaper om hur du finner både lediga arbeten som utannonseras i olika medier samt dolda jobb via olika typer av nätverk m m. Dessutom stödjer vi dig förstås i att ta fram cv/personligt brev och allt du behöver tänka på vid presentation för arbetsgivare.

2) Individuell handledning & matchning
Du får anpassat individuellt stöd i ditt arbetssökande. Det kan handla om motiverande & stärkande samtal, mentorskap, matchning, uppföljning av ansökningar med mera. Vi erbjuder även möjlighet till en unik utveckling av framgångsfaktorer för det nya arbetslivet genom det webbaserade programmet ”Självcoaching”.

Matchning innebär att vi matchar din kompetens mot arbetsmarknaden, t ex genom att presentera och sammanföra dig med lämpliga arbetsgivare. Vi stödjer dig även i kunskapsutveckling om arbetsmarknaden inom ditt område samt utveckling av nätverk.

Vi erbjuder därutöver individuell studie- och yrkesvägledning, löpande och utifrån behov.

3) Praktik med jobbchans
Praktik kan vara en effektiv väg till anställning. Det är viktigt att praktiken är meningsfull för Dig, t ex att det finns möjlighet till anställning inom en snar framtid.

Vi har lång erfarenhet av matchning och ett bra lokalt kontaktnät. De branscher eller yrkesområden som passar dig samt möjlighet till anställning står i centrum.

Vi erbjuder jobb- och karriärcoaching för dig som behöver hitta nya karriärvägar i arbetslivet och finna balansen i livet.

Intresserad? Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen, eller Kontakta oss för mer information.