Kostnadsfria seminarium om integration, hösten 2014

Välkommen till någon av våra kostnadsfria seminarium på temat
Integration i det nya arbetslivet

Vad behövs för en framgångsrik integration i det nya arbetslivet? Inspiration, information & diskussion kring en av våra viktigaste framtidsfrågor.

• Det nya arbetslivet
• Integrationens utmaningar & möjligheter
• Sandviken-modellen - kvalitetssäkrad utveckling av framgångsfaktorer
• Frågor/diskussion

Seminariet leds av Tommy Elofsson, beteendevetare & vd för Mentor. Tommy har mer än tio års erfarenhet av arbete med människor i långvarigt utanförskap, rehabilitering samt integration.

Mentor har de senaste åren samarbetat framgångsrikt med Sandvikens Kommun inom arbetslivsinriktade insatser för utrikesfödda och svenskar långt ifrån arbetsmarknaden.

Anmäl dig till något av våra kostnadsfria seminarier!

Datum       Ort                Tid
2014-08-20 Huddinge        09.00 - 10.30
2014-08-20 Nacka            15.00 - 16.30
2014-08-25 Sollentuna      15.00 - 16.30
  
2014-08-28 Landskrona     08.30 - 10.00
2014-08-28 Lund               14.30 - 16.00
  
2014-09-01 Hudiksvall       15.00 - 16.30
2014-09-01 Sundsvall        10.00 - 11.30
2014-09-02 Bollnäs           10.00 - 11.30
  
2014-09-03 Tierp               09.00 - 10.30
2014-09-03 Uppsala          14.30 - 16.00
  
2014-09-04 Mörby             09.00 - 10.30
2014-09-12 Södertälje       15.00 - 16.30
  
2014-09-15 Borlänge         09.00 - 10.30
2014-09-15 Mora              15.00 - 16.30
  
2014-09-17 Kalmar           09.00 - 10.30
2014-09-17 Oskarshamn   14.00 - 15.30
  
2014-09-18 Trollhättan      10.00 - 11.30
2014-09-18 Göteborg        15.00 - 16.30

Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Vi
debiterar 200 kr + moms om du uteblir utan att meddela förhinder.

Anmälan
Anmälan till: [email protected]
OBS! Vänligen uppge vilket seminarium du avser att komma till: Ort & datum.
Plats meddelas i samband med anmälan!

Varmt välkommen!

Tommy Elofsson         Unni Disch                   Kristina Lindberg
Vd, Regionchef norr     Regionchef mitt & syd  Försäljningschef
Tel: 073-182 57 41      Tel: 072-233 30 20        Tel: 070-544 56 47