Kostnadsfria seminarium om integration, våren 2014

Välkommen till någon av våra kostnadsfria seminarium på temat
Integration i det nya arbetslivet

Vad behövs för en framgångsrik integration i det nya arbetslivet? Inspiration, information & diskussion kring en av våra viktigaste framtidsfrågor.

• Det nya arbetslivet
• Integrationens utmaningar & möjligheter
• Sandviken-modellen - kvalitetssäkrad utveckling av framgångsfaktorer
• Frågor/diskussion

Seminariet leds av Tommy Elofsson, beteendevetare & vd för Mentor. Tommy har mer än tio års erfarenhet av arbete med människor i långvarigt utanförskap, rehabilitering samt integration.

Mentor har de senaste åren samarbetat med Sandvikens Kommun inom arbetslivsinriktade insatser för utrikesfödda och svenskar långt ifrån arbetsmarknaden.

Anmäl dig till något av våra kostnadsfria seminarier!
Ort                  Datum             Tid
Mörby            2014-05-14         15.00-16.00
Gävle             2014-05-20          08.00-09.00

Anmälan
Anmälan till: [email protected]
OBS! Vänligen uppge vilket seminarium du avser att komma till: Ort & datum.
Plats meddelas i samband med anmälan!

Varmt välkommen!

Tommy Elofsson         Unni Disch                     Kristina Lindberg 
Vd, Regionchef norr     Regionchef mitt & syd    Försäljningschef    
Tel: 073-182 57 41       Tel: 072-233 30 20         Tel: 070-544 56 47