Handledarutbildning

- för certifiering till handledare i programmet Självcoaching
Självcoachingen har med stor framgång använts inom projekt för integration, omställning, rehabilitering och jobbcoaching med dokumenterat förbättrade resultat!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan anpassa Handledarutbildningen för dina önskemål.

Handledarutbildningen vänder sig även till nyckelpersoner på företag som vill certifiera sig för ett bevisat effektivt coachingverktyg. Efter utbildningen kan dina medarbetare coacha sig själva via Internet med hjälp av din handledning.

Ni får som organisation:

  • En kvalitetssäkrad coaching
  • Verktyget ger 50 % bättre resultat vid arbetslivsinriktade projekt, som t ex integration
  • En oslagbart kostnadseffektiv coaching
  • En tydlig uppföljning på individ- och gruppnivå
Dessutom ingår utbildning i mental träning som bland annat förbättrar hälsa, lösningsfokusering och effektivitet.