Mental friskvård

Vi erbjuder webbaserad YouCoaching som friskvård p?arbetsplatsen!

www.youcoach.se

Välkommen till Mentor!

Mentors unika utvecklingsprogram Självcoaching ger ökat självförtroende, motivation och förbättrad hälsa. Programmet har de senaste åren använts inom rehabilitering, omställning, utveckling av arbetsgrupper samt ledarutveckling. Programmet är kvalitetssäkrat och har visat på fantastiska resultat. Läs mer.
Handledarutbildning i programmet Självcoaching. Läs mer.
Vi erbjuder även webbaserad YouCoaching som friskvård på arbetsplatsen! Läs mer.