Vi vill med vår verksamhet bidra till ökad medvetenhet om människans möjligheter att skapa en bättre inre och yttre värld