Kostnadsfritt stöd för dig med psykiskt funktionshinder!

Mentor erbjuder stöd ut på arbetsmarknaden för dig med psykiskt funktionshinder, i samarbete med Arbetsförmedlingen!

Tjänsten heter RESA Sysselsättningsplatser, och vi erbjuder detta i Göteborg, Örebro och Gävle.

Utöver stöd på väg mot arbetslivet bjuder vi dig på vårt unika webbaserade program, Självcoaching. Programmet ger dig alla kunskaper du behöver för att lyckas i livet & yrkeslivet. Vi börjar där du är och hjälper dig bli mer av den du är.

Mentor har 12 års erfarenhet av att matcha arbetssökande och människor med många års sjukskrivning tillbaka in på arbetsmarknaden.

Intresserad? Fråga din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är berättigad till tjänsten "RESA".

Läs mer här.